یونولیت ( پلاستوفوم ) سقفی مخصوص  تیرچه فلزی ( کرومیت ) شامل در ابعاد زیر تولید و قابل سفارش است:

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 25 * 66 * 100 سانت (یک متری کرومیتی ارتفاع 25 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 25 * 66 * 200 سانت ( دو متری کرومیتی ارتفاع 25 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 20 * 66 * 100 سانت (یک متری کرومیتی ارتفاع 20 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 20 * 66 * 200 سانت ( دو متری کرومیتی ارتفاع 20 )

 

توضیح: به صورت نرمال در بازار از  یک متری تیرچه کرومیت ارتفاع 25 استفاده می گردد