یونولیت ( پلاستوفوم ) سقفی مخصوص  تیرچه پاشنه بتنی ( بلوک ) شامل در ابعاد زیر تولید و قابل سفارش است:

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 25 * 50 * 100 سانت (یک متری تیرچه بلوک ارتفاع 25 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 25 * 50 * 200 سانت ( دو متری تیرچه بلوک ارتفاع 25 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 20 * 50 * 100 سانت (یک متری تیرچه بلوک ارتفاع 20 )

 

  • یونولیت و پلاستوفوم سقفی 20 * 50 * 200 سانت ( دو متری تیرچه بلوک ارتفاع 20 )

 

توضیح: به صورت نرمال در بازار از  دو متری تیرچه بلوک ارتفاع 25 استفاده می گردد