یکی دیگر از کاربرد های بسیار مهم وتجاری پلی استایرن انبساطی استفاده از آن در صنعت کانکس ، کانتینر و سردخانه های صنعتی می باشد. ورق های یونولیت به دلیل داران بودن مقاوت گرمایی بسیار بالا جهت ایزولاسیون حرارتی کانکس های مسکونی و کارگاهی و کانتینر ها مورد استفاده قرار میگیرد و از این محصول با چگالی های بالا (حدود 20 کیلوگرم بر مترمکعب به بالا) برای ایزولاسیون حرارتی سرد خانه های صنعتی مورد استفاده قرار می دهند .

ورق یونولیت ( پلاستوفوم )  در ابعاد زیر تولید و قابل سفارش است:

 

 •  ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 8 * 1000 * 2000 دانسیته 12
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 8 * 1000 * 2000 دانسیته 15
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 8 * 1000 * 2000 دانسیته 20
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 8 * 1000 * 2000 دانسیته 25
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 10 * 1000 * 2000 دانسیته 12
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 10 * 1000 * 2000 دانسیته 15
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 10 * 1000 * 2000 دانسیته 20
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 10 * 1000 * 2000 دانسیته 25
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 30 * 1000 * 2000 دانسیته 12
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 30 * 1000 * 2000 دانسیته 15
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 30 * 1000 * 2000 دانسیته 20
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 30 * 1000 * 2000 دانسیته 25
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 100 * 1000 * 2000 دانسیته 12
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 100 * 1000 * 2000 دانسیته 15
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 100 * 1000 * 2000 دانسیته 20
 • ورق یونولیت ( پلاستوفوم ) در ابعاد 100 * 1000 * 2000 دانسیته 25