از جمله مزایای استفاده از یونولیت سقفی ( پلاستوفوم سقفی ) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 • قیمت به نسبت ارزانتر از دیگر سیستم های سقف
 • وزن بسیار پایین از دیگر سیستم های سقف
 • کاهش هزینه های نیروی ماهر انسانی
 • افزایش کیفیت بتن ریزی
 • امکان اجرای لوله کشی درسقف های یونولیتی
 • کاهش ابعاد و هزینه بتن ریزی پروژه
 • افزایش سرعت اجرا ی پروژه ها
 • کاهش قطر سازه های اسکلت فلزی و بتنی
 • صرفه جویی در هزینه اسکلت
 • صرفه جویی در هزینه کلی اجرای سقفها
 • صرفه جویی در اندود گچ و خاک و رابیس
 • صرفه جویی در حمل باربری
 • کاهش مصرف آب به دلیل اینکه در یونولیت نیازی به مصرف آب نیست